دسته: اخبار مدارس

۰

دیوار بتنی، فضای دبیرستان شاهد رمضان زاده یزد را از دانش آموزان گرفت

یکی از بهترین دبیرستان های شاهد کشور در حالی که خود را برای سال تحصیلی جدید آماده می کرد، با حکم قاضی، دو قسمت شده و نیمی از آن از مالکیت دبیرستان خارج شد.

۰

مراسم محرم دبیرستان نمونه مرشد

بسم الله نور دبیرستان شاهد در این ماه عزا مهمان ویژه ای داشت. یکی از آرژانتینی های مسلمان شده که دعوت شده بود تا برای دانش آموزان صحبت کند.بعد از آن حجت الاسلام طاهری به صحبت پرداختند و با نظر مسؤلین دبیرستان قرار شد پرسش و پاسخ هم باشد. و مراسم با پذیرایی از دانش آموران پایان یافت.