دسته: مربیان

۰

جلسه کادرومربیان

طلایه داران.آی آر : برگزاری جلسه مربیان و کادر طلایه داران فردای شهرستان یزد با صحبت های آقای نجم الهدی و آقای طالبی و آقای جهانشاهی